Author Archives: admin

The Checklist

A checklist provides a frame work and initiates brief discussion about the case, expected difficulties and plan of action to deal with complication or difficult situations.

In the previous article, we discussed about human factors as one of the most important reasons for errors. An individual is aware of his/her immediate surroundings but not about the larger surroundings. This is called as “situational awareness”.

A person may do his/her job diligently, but when it comes to synchronous activity of different departments or different persons there is always a potential for error. When two people with different background information start functioning together, there is bound to be a gap. When few actions, having no logical sequence, have to be done in synchronized manners, the chance of something getting missed is high. Think of a memory test where few different objects are flashed in front of you and you are asked to memories them. It is a high possibility that you may forget some of them, if not, you will not recollect them in the same order!

When checklists come into play

Checklists find their way in such situations. Actually checklist is not a new concept at all. Do we not make a “To Do list”? However, the institutionalization of the checklist has an interesting history. In 1935, U.S. Military had organized an exhibition cum-competition for aircraft manufacturers. Boeing, the famous aircraft manufacturer was also in the competition. Model 299 of Boeing was very advanced and could carry five times more bombs than expected by the US military. The competition was a mere formality by Boeing. Major Hill, a very experienced pilot and trainer was given the job to fly the aircraft on that day. Model 299 took off smartly. The aircraft reached the height of around 300 feet height and suddenly tilted to one side. Within few seconds it collapsed to the ground and caught fire. Major Hill lost his life. After this unexpected accident, a fact finding committee was constituted. The committee concluded that there was no technical fault in the aircraft. The pilot was at fault! How could an experienced pilot commit such a blunder? That took a blunder that could cost his own life? Later, it was realized that the systems of the aircraft were quite complicated. Actually, the pilot was supposed to perform a number of tasks within a small period of time in a synchronous manner. And Major Hill had simply forgotten to perform one out of them! Continue reading

वेदनारहित जगण्याचा हक्क हवा!

old ageआसन्नमरण स्थितीत ४२ वर्षे जगलेल्या अरूणा शानबाग यांचे देहावसान झाले आणि ‘इच्छामरण-दयामरण’ हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. माणसाला सन्मानाने जगण्याचा जसा हक्क आहे तसाच सन्मानाने मरण्याचाही हक्क हवा, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, पण या हक्काकडे संशयाने बघणाऱ्यांच्या शंकांचेही निरसन झालेले नाही…

रात्री दोनच्या सुमारास मित्राचा फोन आला. त्याची आई यकृताच्या आजाराने ग्रस्त होती. हा आजार दुर्धर आहे आणि त्यावर काही उपाय नाही, हे आईसकट सर्वांनाच ठाऊक होते. मित्र फोनवर रडतरडत म्हणाला, ‘लगेच हॉस्पिटलला ये.’ मी पोहोचलो, तर त्याच्या आईला प्रचंड वेदना होत होत्या. साधारण वेदनाशामक औषधे देऊन झाली होती, पण फार फरक पडला नव्हता. आई आणि मुलगा दोघेही याचना करत होते, अजून तीव्र वेदनाशामक औषधांची. अतिशय कडक असे वेदनाशामक किंवा झोपेचे औषध दिले, तर श्वसनाच्या क्रियेवर ताण पडणार. कृत्रिम श्वासोच्छवासावर (व्हेंटिलेटर) ठेवायला संमती द्यायची नाही, हे आधीच ठरले होते. झोपेचे इंजेक्शन देऊन, गरज दिसत असताना व्हेंटिलेटरवर न ठेवणे म्हणजे कुठेतरी ‘डॉक्टरांनी जीव जायला मदत केली’ असे होणार होते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मित्राने मला बोलावले असले, तरी यावर कुठलाही तोडगा नव्हता. रुग्णाच्या नातेवाईकांचे आणि डॉक्टरांचे म्हणणे आपापल्या परीने बरोबर होते.

तेव्हाच मला काही वर्षांपूर्वीची घटना आठवली. दिल्लीतील एक इंजिनीयर त्याच्या आईच्या मृत्यूबाबत सांगत होता. ७५ वर्षांच्या मधुमेह, रक्तदाब, किडनी खराब झालेल्या त्याच्या आईला हॉस्पिटल मध्ये राहायचे नव्हते. त्याच्या भावांनी म्हणे जमीन जुमल्याच्या मोहापायी डॉक्टरांना ‘विकत घेऊन’ तिला घरी आणले आणि लगेच आईचे निधन झाले. ‘रुग्ण काहीही म्हणाला तरी डॉक्टरांनी घरी कसे पाठवले? त्यामुळे हा अपमृत्यू आहे’ म्हणून हा गृहस्थ डॉक्टरांविरुध्द केस करायला निघाला होता.

अशा असंख्य आणि वेगवेगळे कंगोरे असलेल्या अप्रिय घटना वारंवार समोर येतात. त्यात कधी रुग्ण आणि नातेवाईक भरडले जातात, तरी कधी डॉक्टर. एकंदरितच कायदा, वैद्यकीय कायदा, पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि समाज म्हणून आपला या विषयाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन किती तोकडा, अपुरा आणि उथळ आहे याची जाणीव पुन्हा झाली ती अरुणा शानबाग यांच्या निधनाने.

खरेतर प्रायोपवेशनाने अर्थात इच्छामरणाने आपले जीवन संपवण्याचे दाखले आपल्याकडे काही कमी नाहीत, किंवा ‘संथारा’ घेऊन अन्नपाणी त्यागून अत्यंत संयतपणे मृत्यूला सामोरे जाणेही. यात एकच संकल्पना दिसते ती म्हणजे असहाय्यपणे किंवा दुबळेपणाने मृत्यूला सामोरे न जाता, सन्मानाने मृत्यूला कवटाळणे. इच्छामरण आणि दयामरण यांपैकी इच्छामरण हा शब्द मला अधिक योग्य वाटतो. कुणीतरी दया म्हणून किंवा दयनीय अवस्था बघून मरण देणे, म्हणजे दया मरण. तर स्वतःच्या हक्काने जगणे आणि तसेच मृत्यूला सामोरे जाणे म्हणजे इच्छामरण! एखादा दुर्धर, बरा न होणारा आजार, ज्यामुळे जीवन परावलंबी होते आणि औषधोपचार हे केवळ मरण लांबवण्याखेरीज फारसे काम करत नाहीत, तेव्हा माणूस विचार करतो तो स्वेच्छेने मरण्याचा. Death with dignity (सन्मानजनक मृत्यू) किंवा इच्छामरण, हा हक्क असायला हवा. स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, अमेरिकेतील काही राज्य अशा अनेक ठिकाणी इच्छामरणाचा कायदा अस्तित्त्वात आहे. रुग्णाला खरंच मरणाची इच्छा आहे का, की तो केवळ वैफल्यापोटी किंवा भीतीपोटी असे म्हणतो आहे, याची साक्षेपी चाचपणी करुन डॉक्टरी सल्ल्याने औषध देऊन मृत्यूला कवटाळण्याचा अधिकार या देशातील नागरिकांना आहे. भारतात अशा तरतुदींचा गैरवापर होईल ही भीती आहे, आणि ती संपूर्णपणे खोटी आहे असे मी म्हणणार नाही. पण ह्या भीतीपोटी लोकांना मरणप्राय वेदना सहन करत लाचारीने जगण्याची शिक्षा देणे, हे कितपत बरोबर आहे?

मरणाचा नसला तरी, आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. त्यासाठी दुर्धर आजाराने वेदनाग्रस्त असलेल्या लोकांना palliative care ही मिळायलाच हवी. palliative care चा अर्थ जगण्यासाठी आणि वेदनारहित जगण्यासाठी माफक स्वरुपात मदत करणे. मरण न लांबवता तोपर्यंत माणसाचे जीवन सुकर करणे, म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर. नैसर्गिकरित्या मृत्यू येई पर्यंत वेदनारहित जगण्याचा हक्क तरी प्रत्येक नागरिकाला असलाच पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा असायलाच हवी. ती देताना किंवा वेदनामुक्ती करताना मरण ओढवले, तर त्याला अपमृत्यू म्हणता कामा नये ही प्रगल्भ जाणीव डॉक्टर, पोलिस, कायदा आणि समाज यांना असायला हवी.

तीच गोष्ट आहे, लिव्हिंग विल बाबतीत. विस्मयकारक वैद्यकीय प्रगतीमुळे आज माणसाचे मरण लांबवणे शक्य आहे. श्वसन यंत्रणा, हृदय, यकृत, किडनी सगळे एकत्र काम करेनासे झाले तरी मरण लांबवणे शक्य आहे. पण जर असे करण्याची इच्छाच त्या व्यक्तीची नसेल तर? अशावेळी ती व्यक्ती इच्छापत्र तयार करुन आपल्याला नेमके कशाप्रकारचे आणि कुठपर्यंत उपचार द्यावेत याविषयी सुस्पष्ट सूचना देऊ शकते. पण दुर्दैवाने इच्छापत्राला सुध्दा भारतीय कायद्यात विशेषतः फौजदारी कायद्यात स्थान नाही. मुळात आपल्या कायद्यात आत्महत्या आणि इच्छामरण यात फरक केला जात नाही. आपल्या देशात आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे साहजिकच इच्छामरण हाही गुन्हाच ठरतो आणि आपल्या इच्छेनुसार देहत्याग करण्याचा प्रयत्न कुणी करत असेल, तर त्याला जगण्यासाठी मदत न करणे हाही एक गुन्हाच ठरतो. अरुणा शानबाग यांना इच्छामरण देण्यासाठी पत्रकार पिंकी विराणी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर, त्यावर कोर्टाने निकाल देताना अनेक प्रगतीशील निरीक्षणे नोंदविली होती. इच्छामरण हा गुन्हा नाही, इच्छामरणाची तरतूद असली पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदविताना आत्महत्या हा गुन्हा ठरवणारे कलम काढून टाकण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते, पण त्याचे पालन अजूनही झालेले नाही.

याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाची याचिका कधी दाखल करता येईल याविषयीही मार्गदर्शन केले आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेले उपाय अपुरे आहेत. पण नक्कीच या विषयावर सकारात्मक दृष्टिकोन आहे असे म्हणता येईल.

अशा याचिकांवर निर्णय देताना डॉक्टरांची मदत घ्यावी आणि त्यासाठी प्रत्येक उच्च न्यायालयाने न्यूरोसर्जन, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि फिजिशियन अशी त्रिसदस्यीय टीम तयार करावी असे निकालात म्हटले आहे. पण भारतातील किती उच्च न्यायालयांनी अशा टीम तयार केल्या आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे मित्राची आई आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करणे आणि त्याचबरोबर रुग्ण वेदनेने विव्हळत असेल, तर त्याच्या वेदनांचं शमन करणे हेही डॉक्टरचे कर्तव्यच आहे. मग यातून नेमका निर्णय कसा घ्यायचा? त्यासाठी आवश्यक ते वैद्यकीय ज्ञान, नैतिक पाठबळ आणि कायदेशीर संरक्षण हा आकृतीबंध असायला हवा. त्यासाठी मेडिकल कौन्सिलपासून भारतीय दंड संहिता यांसारख्या अनेक कायद्यांत बदल करायला हवेत आणि या आकृतीबंधाचे तंतोतंत पालन करणाऱ्या डॉक्टरला कायदेशीर संरक्षणही मिळायला हवे. वाढणारे आयुर्मान, वैद्यकीय प्रगती या पार्श्वभूमीवर इच्छामरणावर साधकबाधक चर्चा होणे ही काळाची गरज आहे. दुर्धर आजाराने ग्रस्त जीवनेच्छा संपलेले लोक वेदना सहन करत आपल्या मृत्यूची वाट पाहत, मरत-मरत जगत आहेत. त्यांच्या इच्छेने त्यांना वेदनामुक्ती देणे, त्यांचा सन्मान करणे हीच त्यांची अखेरची इच्छा असू शकते. आजच्या घडीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तरी अरुणा यांचे जीवन-मरण आणि पिंकी विराणी यांनी दिलेला लढा सार्थकी लागला असे म्हणता येईल.

डॉ. निखिल दातार

(लेखक वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि रुग्ण हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)

Nikhil-Datar-News-in-Times-of-India

Abortions by midwives, ayurved and homoeopath doctors set to be legalized

Nikhil-Datar-News-in-Times-of-IndiaThe new Medical Termination of Pregnancy (Amendment) draft bill says abortions can be performed not only by allopathic doctors but by Ayurvedas, homoeopaths and midwives as well.

The draft bill, put up on the Union health ministry’s website for suggestions on Thursday, has increased the abortion limit from the present 20 weeks to 24 weeks. “The draft says there is no time limit in case doctors detect a foetal abnormality,” said gynecologist Dr Nikhil Datar, who took the issue to the Supreme Court six years ago while treating Bhayander resident Niketa Mehta.

Mehta’s unborn baby was detected with heart anomaly, prompting her to seek an abortion beyond the 20-week period. Two other Mumbaikars—allowed by the Supreme Court to only be identified as Mrs X and Mrs Y (see box)—joined Datar’s petition last year.

Experts believe the draft bill is one of the most liberal abortion documents. “This is the biggest advancement of women’s rights since the passage of the MTP Act in 1971,” said Vinod Manning of Ipas, an international NGO that works for the right to safe abortions. Indian women not only have to travel 20 to 45km to get access to an abortion centre, but one dies every two hours due to unsafe abortions, shows an Ipas study.

Medicine: A Double-edged Sword

Patient-safety-allianceToday’s medicine is like a double edged sword, it can benefit but also harm

In the last article, I wrote the story of Richie Williams and his doctor Dr Lee. Richie was wrongly injected vincristine intrathecally (in the spinal space). Richie lost his life. Dr. Lee committed suicide later. Both were the victims of medical accidents. The first victim was the patient and the relatives and the second victim was the doctor and other healthcare professionals.

Let us analyse the sequence of events. Why did such an error occur? Behind such incidences we always find the people involved. But why did these people make such an error? The science of patient safety states three main factors: the human factor, the system factor and, above all, the factor of the complex healthcare system.

Today’s medicine: a double-edged sword

When we see a picture of a doctor in the 18th century, we see a doctor with few things such as stethoscope, torch and a small bag of medicines. And we typically see a doctor holding the patient’s hand with empathy. Now let us imagine a picture of today’s doctor. What do we see? Big hospitals or clinics, nurses fluttering around in hurry, huge machines and then the doctor who is examining the patient using some device or gadget or reading some reports or looking at a computer screen. In fact, we can’t imagine today’s doctor working without reports, gadgets and the help of others. Continue reading

A Trial on Error

Safety-First-Patient-safety-allianceRichie Williams was young boy of 12. He was suffering from leukemia (blood cancer) and was undergoing treatment at the Great Ormand Street Children’s Hospital which specialised in treating such patients. Richie used to receive anti-cancer medicines in a cyclical manner. He used to go to the hospital on a pre-scheduled day to receive his dose of chemotherapy. They used to give him a dose of injection Vincristine by intravenous route. Another dose of injection methotrexate would be injected intra-thecally (injection between the spaces in the back bone, typically called as spinal injection). Being young, Richie used to get a small dose of sedative first and then the spinal injection would be given to him. He was doing well and recovering fast. In fact, he was almost at the end of the chemotherapy regime.

In the month of July 1997, Richie as usual went to the hospital. He was always instructed to come ‘Nil by mouth’ (empty stomach) to the hospital. On that day in the morning someone offered him a cookie. The young boy simply could not resist it and quickly ate it. Richie got admitted as usual to the chemotherapy ward. Dr. Murphy was on his morning rounds and saw Richie in the ward. Dr. Murphy was a senior doctor working at the hematology department of the Great Armond Street Children’s Hospital. “Hi Richie! How are you doing today?” he asked Richie. Continue reading

फॅमिली डॉक्टरचे महत्त्व

doctorआपल्या देशात आयुर्वेदासारख्या शास्त्राची जोड आधुनिक वैद्यकाला देऊन एक परिपूर्ण अशी आरोग्यव्यवस्था बनवायला हवी होती, पण झाले उलटेच! अजूनही ‘डॉक्टर कमी आहेत’ अशी बोंबाबोंब करून, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडून देणग्या घेऊन डॉक्टर बनवण्यापेक्षा असलेल्या आयुर्वेदिक, होमियोपथिक डॉक्टरांना थोडेसे शिक्षण देऊन त्यांच्यातून अधिक परिपूर्ण जीपी किंवा फॅमिली डॉक्टर आपण बनवू शकतो. यूकेने त्यांच्याकडील डॉक्टरांच्या कमतरतेवर तोडगा काढलाय. त्यांनी त्यांच्या देशातील नस्रेसना विशेष प्रशिक्षण देऊन त्यांना एका ठरावीक परिघात आणि डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली जी.पी.सारखे काम करण्याचा अधिकार दिला आहे. आणि आपण मात्र डॉक्टरांची जातीव्यवस्था बनवून स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून बसलो आहोत.. Continue reading

Healthcare: A Risky Business?

medical treatment in indiaA message that goes in rounds on social networking sites reads as under:

“What is safer? Guns or healthcare?” The answer was “Guns”.

This followed a statistical explanation. “There are 700,000 doctors in the US and 100,000 medical mishaps take place every year. There are some 1,600,000 guns which lead to some 1,500 accidents yearly. And most importantly, the need for healthcare is unavoidable and absolutely necessary to every individual, whereas, guns are not essential for life!

This sound scary… doesn’t it? But it is the blatant truth! Healthcare is supposed to cure people, protect them from diseases and improve the quality of life. However, the same system, sometimes, causes harm to the patients. All the healthcare professionals in India will know of at least one incidence in which the patient was harmed. We read such horror stories regularly in the newspapers. But you will be surprised to know that medical accidents are happening all over the world, no matter whether the country is rich or poor, developed or developing, and whether it is the private sector or the government sector. Medical accidents and harm caused to the patients are a serious problem, realized by increasing number of healthcare systems across the globe. We have always believed that it is the carelessness and callousness of bad and incompetent doctors or healthcare professionals which is the cause of such unfortunate incidences or mishaps. We attribute such incidences to someone’s mistake, error or negligence. Continue reading

Here’s a legible prescription for doctors – app Safe Rx

Safe-prescription-appTo make prescribing medicines a patient-friendly experience, leading gynecologist and founder of NGO-Patient Safety Alliance (PSA), Dr Nikhil Datar, has come up with an app named ‘Safe Rx’ that will be launched soon.

With the Food and Drugs Administration (FDA) and government health officials emphasizing on the need to have eligibly written prescriptions, Datar says that this app will not only make the doctor give legible prescription but it will also have the facility to translate the instructions in 14 Indian languages. Continue reading

एक सम्यक प्रयोग

ek-samyak-prayogरुग्णालयात बलात्काराची केस आली की त्यात डॉक्टर, पोलीस यंत्रणा आणि नंतर न्यायव्यवस्था सहभागी होत असते. अशा वेळी अशी केस गुन्हेगारी प्रकरण म्हणून हाताळावी का? त्यासाठी सर्वच रुग्णालयांत एकसारखी व्यवस्था आहे का? या संदर्भातली नेमकी प्रक्रिया काय, या विचारमंथनातून तयार झाला तो एक सम्यक प्रोटोकॉल, एक सम्यक प्रयोग, बलात्काराच्या सर्व प्रकरणांमध्ये लागू पडणारा. ज्यामध्ये पीडित महिलेला तपासण्यापासून, उपायांपासून, समुपदेशनापर्यंत बाबींचा अंतर्भाव होता. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘बलात्कार आणि आरोग्यव्यवस्थेचा सुयोग्य प्रतिसाद’ या चर्चासत्राच्या निमित्ताने.

मी मानद स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून महापालिकेच्या कूपर रुग्णालयात नुकताच रुजू झालो होतो. एका संध्याकाळी तेथील निवासी डॉक्टरचा फोन आला. ‘एक बलात्काराची केस आली आहे.’ ती मुलगी १६ वर्षांची होती आणि कुठलीही मोठी शारीरिक दुखापत तिला झालेली नव्हती. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या स्त्री डॉक्टर वैद्यकीय कामात निष्णात होत्या, पण तरीही अशा परिस्थितीत (बलात्काराची केस आल्यावर) नेमके काय करायचे असते हे काही त्यांच्या लक्षात येत नव्हते. एमबीबीएसच्या दुसऱ्या वर्षांला ‘न्यायवैद्यकशास्त्र’ हा विषय शिकवला जातो, चार सहा मार्काचा प्रश्नसुद्धा येतो. पण दुसऱ्या वर्षांला असताना तो वाचणे आणि त्यानंतर अनेक वर्षांनी प्रत्यक्षात एखादी केस हाताळणे यांत जमीनअस्मानाचा फरक असतो. त्यातून अशा परिस्थितीत असलेल्या मुलीशी संवाद साधणे, तिला बोलते करणे, धीर देणे, माहिती घेणे, ती लिहिणे. Continue reading